Concursuri

Concurs pentru ocuparea postului de muncitor intretinere si reparatii

Anunt

 

Concurs pentru ocuparea postului de muncitor salubrizare 5 luni

Anunt

 

Concurs pentru ocuparea postului de muncitor salubrizare

Anunt

 

Concurs pentru ocuparea postului de muncitor zone verzi

Anunt

 

Concurs pentru ocuparea postului de sofer

Anunt

Rezultat concurs muncitor necalificat

Rezultat

Anunt selectie dosare pentru postul de muncitor necalificat

Anunt

 

Concurs pentru ocuparea postului de muncitor necalificat

 

Anunt

Concurs pentru ocuparea postului de muncitor necalificat

 

Anunt

Examen  de promovare.

Examen  de promovare.

Concurs muncitor.

Concurs muncitor.

Rezultat  concurs sef birou

REZULTAT

Rezultat  muncitori necalificati

REZULTAT

Rezultat proba scris concurs

REZULTAT

Rezultat proba scrisa muncitori

REZULTAT

Rezultat selectie dosare muncitor necalificat

REZULTAT

 

Rezultat selectie dosare sef birou

REZULTAT

Concurs pentru ocuparea postului de muncitor necalificat

 

Anunt

 

Concurs pentru ocuparea postului de sef birou

 

Anunt

 

Concurs pentru ocuparea postului de muncitor necalificat

 

Anunt

 

Concurs pentru ocuparea postului de Inspector de specialitate 1A

 

Anunt

 

Concurs pentru ocuparea postului de Muncitor 1 (calificat) la compartimentul Zone verzi.

 

Anunt

 

Concurs pentru ocuparea postului de Muncitor 1 (calificat) la compartimentul Intretinere si reparatii.

 

Anunt

Concurs pentru ocuparea postului de SOFER I (utilaje grele)

Anunt

Fisa postului

Rezultat selectie dosare :

Consilier 1 A
Inspector de specialitate 1 A.

Rezultat proba scrisa

Consilier 1 A
Inspector de specialitate 1 A.
Raspuns contestatie Consilier 1 A

Rezultat proba interviu:

 

-pentru consilier 1A

– pentru Inspector de specialitate

Rezultat final:

 

-pentru consilier 1A

– pentru Inspector de specialitate