Serviciu de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de şantier pentru obiectivul de investiţii “Demolare imobil Punct Termic, str.Dorin Pavel, nr.55, Municipiul Sebes”

Achizitie:Serviciu de supraveghere tehnică a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de şantier pentru obiectivul de investiţii
“Demolare imobil Punct Termic, str.Dorin Pavel, nr.55, Municipiul Sebes”

Documente:

1. Invitatie
2. Instructiuni catre ofertanti
3. Caiet de sarcini
4. Model contract
5. Formulare
6.Proiect tehnic
7. D.T.A.C

Descarcă documentele de mai jos: