Servicii de proiectare aferente obiectivului de investitii ”Amenajare loc de joaca cartier M.Kogalniceanu” – faza PT, DE< DTAC, verificare tehnica de calitate a documentatiilor proiectate si asigurare asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor''.

Servicii de proiectare aferente obiectivului de investitii ”Amenajare loc de joaca cartier M.Kogalniceanu” – faza PT, DE< DTAC, verificare tehnica de calitate a documentatiilor proiectate si asigurare asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor”.

DOCUMENTE:

 1.   INVITATIE
 2.   INSTRUCTIUNI CATRE OFERTANTI
 3.   FORMULARE
 4.   CAIET DE SARCINI
 5.   CONTRACT(MODEL)
 6.   CERTIFICAT DE URBANISM
 7.   CERTIFICAT DE URBANISM 2
 8.   AVIZE
 9.   STUDIU DE FEZABILITATE
 10.   PLAN DE SITUATIE
 11.   STUDIU GEO
 12.   PIESE DESENATE

Descarcă documentele de mai jos: