Denumire achizitie: servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru obiectivul de investitii „Reamenajare acoperis Piata Dacia”

Denumire achizitie: servicii de verificare tehnica a proiectarii pentru obiectivul de investitii „Reamenajare acoperis Piata Dacia”

Documente:
1.Invitatie
2. Caiet de sarcini
3. Instructiuni catre ofertanti
4.Contract – model
5. Formulare

 

Descarcă documentele de mai jos: