Denumire achizitie: Servicii de proiectare tehnica pentru obiectivul de investitii „Demolare imobil Punct Termic, str. Dorn Pavel, nr. 55 , Municipiul Sebes.

Denumire achizitie: Servicii de proiectare tehnica pentru obiectivul de investitii „Demolare imobil Punct Termic, str. Dorn Pavel, nr. 55 , Municipiul Sebes.
Documente:

1.Invitatie
2. Caiet de sarcini
3. Instructiuni catre ofertanti
4. Contract(model)
5.Formulare
6.Expertiza tehnica
7. Certificat de urbanism

Descarcă documentele de mai jos: