Declaratiile de avere si declaratiile de interese, sunt publicate in conformitate cu prevederile Legii 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, modificata si completata prin Legea 176/2010 privind integritatea in exercitatea functiilor si demnitatilor publice. Legea 176/2010 Art.4, alin. (2): persoanele prevazute de prezenta lege au obligatia sa depuna sau sa actualizeze declaratiile de avere si declaratiile de interese anual, cel mai tarziu la data de 15 iunie.