Anunt – Concurs, Serviciul Intretinere si Reparatii, Salubritate, Zone verzi, Baze sportive si de agrement, Administrare cimitire.

1. Compartiment salubritate – 1 post, Functia muncitor necalificat, studii medii/generale.

2. Compartiment Baze sportive si de agrement -1 post, Functia muncitor necalificat, studii medii/generale.

Descarcă documentele de mai jos: