Anunt – Privind Selectia dosarelor pentru: Concursul, Serviciul Intretinere si Reparatii, Salubritate, Zone verzi, Baze sportive si de agrement, Administrare cimitire.

Descarca documentele de mai jos