Servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructii prin diriginti de santier aferente obiectivului de investitii „Amenajare loc de joaca cartier M. Kogalniceanu”.

Servicii de supraveghere tehnica a lucrarilor de constructii prin diriginti de santier aferente obiectivului de investitii „Amenajare loc de joaca cartier M. Kogalniceanu”. Documente: 1. Invitatia 2. Caiet de sarcini 3.Instructiuni catre ofertanti 4. Formulare 5. Contract-model 6. Autorizatia de construire 7. Proiectul tehnic.